§111. Особенности в употреблении предлогов

В церковнославянском языке предлоги большей частью управляют теми же падежами, что и в русском языке. К особенностям употребления предлогов церковнославянского языка можно отнести следующие:

1) къ в значении «у»: сло́во бѣ̀ къ бг҃ꙋ (Ин. 1, 1);

2) до — для выражения направления или предела движения: молѧ́ще є҆го̀ не ѡ҆блѣни́тисѧ прїитѝ до ни́хъ (Деян. 9, 38); и҆ да́же до а҆́да низше́дшемꙋ (Октоих, глас 5-й, Неделя, на Господи воззвах);

3) ѡ҆ — в значении «в»: ѡ҆ ма́лѣ бы́лъ є҆сѝ вѣ́ренъ (Мф. 25, 23); цѣлꙋ́йте ᲂу҆рва́на споспѣ́шника на́шего ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ (Рим. 16, 9); в значении «при»: предвари́вшыѧ ᲂу҆́тро ꙗ҆̀же ѡ҆ марі́и (Ипакои Пасхи); и҆ по́ѧсъ ᲂу҆сме́нъ ѡ҆ чре́слѣхъ свои́хъ (Мф. 3, 4); в значении «за»: ѡ҆ ᲂу҆пова́нїи и҆ ѡ҆ воскрⷭ҇нїи ме́ртвыхъ а҆́зъ сꙋ́дъ прїе́млю (Деян. 23, 6), ср. в русском: «за чаяние воскресени мертвых...»; со значением действующего лица или орудия (см. § 139): ѡ҆ се́мъ се́й стои́тъ пред̾ ва́ми здра́въ (Деян. 4, 10); со значением совместности (=«с»): ѡ҆ наде́жди до́лженъ є҆́сть ѡ҆рѧ́й ѡ҆ра́ти (1 Кор. 9, 10);

4) над̾ и пред̾ могут управлять винительным падежом: прїи́де над̾ него̀ (Лк. 10, 33); нѣ́сть ᲂу҆чени́къ над̾ ᲂу҆чи́телѧ своего̀, нижѐ ра́бъ над̾ господи́на своего̀ (Мф. 10, 24); пред̾ воевѡ́ды и҆ цари̑ веде́ни бꙋ́дете менѐ ра́ди (Мк. 13, 9);

5) по — в значении «за»: грѧди́та по мнѣ̀ (Мф. 4, 19); в значении «после» (при выражении обстоятельства времени, как прошедшего, так и будущего): по дне́хъ шести́хъ поѧ́тъ ... (Мф. 17, 1); по трїе́хъ дне́хъ воста́нꙋ (Мф. 27, 63).

6) за — в значении «от, мимо»: и҆дѝ за мно́ю, сатано̀ (Мф. 4, 10).