ДѢѦ̑НІѦ СВѦТЫ́ХЪ А҆ПО́СТѠЛЪ

ГЛАВА̀ А҃.
а҃. Пе́рвое ᲂу҆́бѡ сло́во сотвори́хъ ѡ҆ всѣ́хъ, ѽ Ѳео́фїле, ꙗ҆̀же нача́тъ І҆и҃съ твори́ти же и҆ ᲂу҆чи́ти,
в҃. Да́же до днѐ, въ ѻ҆́ньже заповѣ́давъ А҆пⷭ҇толѡмъ Дх҃омъ ст҃ы́мъ, и҆̀хже и҆збра̀, вознесе́сѧ:
г҃. Пред̾ ни́миже и҆ поста́ви себѐ жи́ва по страда́нїи свое́мъ, во мно́зѣхъ и҆́стинныхъ зна́менїихъ, де́нми четы́редесѧтми ꙗ҆влѧ́ѧсѧ и҆̀мъ, и҆ глаго́лѧ, ꙗ҆̀же ѡ҆ ца́рствїи Бж҃їи:
д҃. Съ ни́миже и҆ ꙗ҆ды́й повелѣ̀ и҆̀мъ ѿ І҆ерꙋсали́ма не ѿлꙋча́тисѧ, но жда́ти ѡ҆бѣтова́нїѧ Ѻ҆́ч҃а, є҆́же слы́шасте ѿ менѐ:
є҃. Ꙗ҆́кѡ І҆ѡа́ннъ ᲂу҆́бѡ крⷭ҇ти́лъ є҆́сть водо́ю, вы́ же и҆́мате крⷭ҇ти́тисѧ Дх҃омъ ст҃ы́мъ, не по мно́зѣхъ си́хъ дне́хъ.
ѕ҃. Ѻ҆ни́ же ᲂу҆̀бо соше́дшесѧ вопроша́хꙋ є҆го̀, глаго́люще: Гдⷭ҇и, а҆́ще въ лѣ́то сїѐ ᲂу҆строѧ́еши црⷭ҇твїе І҆и҃лево;
з҃. Рече́ же къ ни́мъ: нѣ́сть ва́ше разꙋмѣ́ти времена̀ и҆ лѣ̑та, ꙗ҆̀же Ѻ҆ц҃ъ положѝ во свое́й вла́сти:
и҃. Но прїи́мете си́лꙋ, наше́дшꙋ ст҃о́мꙋ Дх҃ꙋ на вы̀, и҆ бꙋ́дете мѝ свидѣ́тели во І҆ерꙋсали́мѣ же и҆ во все́й І҆ꙋде́и и҆ Самарі́и и҆ да́же до послѣ́днихъ землѝ.
ѳ҃. И҆ сїѧ̑ ре́къ, зрѧ́щымъ и҆̀мъ взѧ́тсѧ, и҆ ѻ҆́блакъ под̾ѧ́тъ є҆го̀ ѿ ѻ҆́чїю и҆́хъ.
і҃ И҆ е҆гда̀ взира́юще бѧ́хꙋ на нб҃о, и҆дꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀, и҆ сѐ мꙋ́жа два̀ ста́ста пред̾ ни́ми во ѻ҆де́жди бѣлѣ̀,
а҃і. И҆̀же и҆ реко́ста: мꙋ́жїе Галїле́йстїи, что̀ стоитѐ зрѧ́ще на нб҃о; се́й І҆и҃съ вознесы́йсѧ ѿ ва́съ на нб҃о, та́кожде прїи́детъ, и҆́мже ѻ҆́бразомъ ви́дѣсте є҆го̀ и҆дꙋ́ща на нб҃о.
в҃і. Тогда̀ возврати́шасѧ во І҆ерⷭ҇ли́мъ ѿ горы̀ нарица́емыѧ Е҆леѡ́нъ, ꙗ҆́же є҆́сть бли́зъ І҆ерⷭ҇ли́ма, сꙋббѡ́ты и҆мꙋ́щїѧ пꙋ́ть.
г҃і. И҆ є҆гда̀ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницꙋ, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ пребыва́юще, Пе́тръ же и҆ І҆а́кѡвъ и҆ І҆ѡа́ннъ и҆ А҆ндре́й, Фїлі́ппъ и҆ Ѳѡма̀, Варѳѡломе́й и҆ Матѳе́й, І҆а́кѡвъ А҆лфе́овъ, и҆ Сі́мѡнъ Ѕилѡ́тъ, и҆ І҆ꙋ́да І҆а́кѡвль.
д҃і. Сі́и всѝ бѧ́хꙋ терпѧ́ще є҆динодꙋ́шнѡ въ моли́твѣ и҆ моле́нїи, съ жена́ми и҆ Мр҃і́ею Мт҃рїю І҆и҃совою, и҆ съ бра́тїею є҆гѡ̀.
є҃і. И҆ во днѝ ты́ѧ воста́въ Пе́тръ посредѣ̀ ᲂу҆чени̑къ речѐ: (бѣ́ же и҆ме́нъ наро́да вкꙋ́пѣ ꙗ҆́кѡ сто̀ и҆ два́десѧть:)
ѕ҃і. Мꙋ́жїе бра́тїе, подоба́ше сконча́тисѧ писа́нїю семꙋ̀, є҆́же предречѐ Дх҃ъ ст҃ы́й ᲂу҆сты̀ Дв҃довыми, ѡ҆ І҆ꙋ́дѣ бы́вшемъ вождѝ є҆́мшымъ І҆и҃са:
з҃і. Ꙗ҆́кѡ причте́нъ бѣ̀ съ на́ми, и҆ прїѧ́лъ бѧ́ше жре́бїй слꙋ́жбы сеѧ̀.
и҃і. Се́й ᲂу҆́бѡ стѧжа̀ село̀ ѿ мзды̀ непра́ведныѧ, и҆ ни́цъ бы́въ просѣ́десѧ посредѣ̀, и҆ и҆злїѧ́сѧ всѧ̀ ᲂу҆тро́ба є҆гѡ̀:
ѳ҃і. И҆ разꙋ́мно бы́сть всѣ́мъ живꙋ́щымъ во І҆ерⷭ҇ли́мѣ, ꙗ҆́кѡ нарещи́сѧ селꙋ̀ томꙋ̀ свои́мъ и҆́хъ ѧ҆зы́комъ а҆келдама̀, є҆́же є҆́сть село̀ кро́ве.
к҃. Пи́шетсѧ бо въ кни́зѣ ѱало́мстѣй: да бꙋ́детъ дво́ръ є҆гѡ̀ пꙋ́стъ, и҆ да не бꙋ́детъ живꙋ́щагѡ въ не́мъ, и҆ є҆пі́скопство є҆гѡ̀ да прїи́метъ и҆́нъ.
к҃а. Подоба́етъ ᲂу҆̀бо ѿ сходи́вшихсѧ съ на́ми мꙋже́й во всѧ́ко лѣ́то, въ не́же вни́де и҆ и҆зы́де въ на́съ Гдⷭ҇ь І҆и҃съ,
к҃в. Наче́нъ ѿ креще́нїѧ І҆ѡа́ннова да́же до днѐ, въ ѻ҆́ньже вознесе́сѧ (на нб҃о) ѿ на́съ, свидѣ́телю воскрⷭ҇нїѧ є҆гѡ̀ бы́ти съ на́ми є҆ди́номꙋ ѿ си́хъ. 
к҃г. И҆ поста́виша два̀, І҆ѡ́сифа нарица́емаго Варса́вꙋ, и҆́же нарече́нъ бы́сть І҆ꙋ́стъ, и҆ Матѳі́а.
к҃д. И҆ помоли́вшесѧ рѣ́ша: ты̀ Гдⷭ҇и сердцевѣ́дче всѣ́хъ, покажѝ є҆го́же и҆збра́лъ є҆сѝ ѿ сею̀ двою̀ є҆ди́наго,
к҃є. Прїѧ́ти жре́бїй слꙋже́нїѧ сегѡ̀ и҆ а҆пⷭ҇толства, и҆з̾ негѡ́же и҆спадѐ І҆ꙋ́да, и҆тѝ въ мѣ́сто своѐ.
к҃ѕ. И҆ да́ша жрє́бїѧ и҆́ма, и҆ падѐ жре́бїй на Матѳі́а, и҆ причте́нъ бы́сть ко є҆динона́десѧти А҆пⷭ҇толѡмъ.

ГЛАВА̀ В҃.
а҃. И҆ є҆гда̀ скончава́шасѧ дні́е пѧтьдесѧ́тницы, бѣ́ша всѝ А҆пⷭ҇ли є҆динодꙋ́шнѡ вкꙋ́пѣ.
в҃. И҆ бы́сть внеза́пꙋ съ нб҃сѐ шꙋ́мъ ꙗ҆́кѡ носи́мꙋ дыха́нїю бꙋ́рнꙋ, и҆ и҆спо́лни ве́сь до́мъ, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ сѣдѧ́ще:
г҃. И҆ ꙗ҆ви́шасѧ и҆̀мъ раздѣле́ни ѧ҆зы́цы ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гненни, сѣ́де же на є҆ди́номъ ко́емждо и҆́хъ,
д҃. И҆ и҆спо́лнишасѧ всѝ Дх҃а ст҃а, и҆ нача́ша глаго́лати и҆ны́ми ѧ҆зы́ки, ꙗ҆́коже Дх҃ъ даѧ́ше и҆̀мъ провѣщава́ти.
є҃. Бѧ́хꙋ же во І҆ерⷭ҇ли́мѣ живꙋ́щїи І҆ꙋдє́и, мꙋ́жїе благоговѣ́йнїи ѿ всегѡ̀ ꙗ҆зы́ка, и҆́же под̾ нб҃се́мъ.
ѕ҃. Бы́вшꙋ же гла́сꙋ семꙋ̀, сни́десѧ наро́дъ и҆ смѧте́сѧ: ꙗ҆́кѡ слы́шахꙋ є҆ди́нъ кі́йждо и҆́хъ свои́мъ ѧ҆зы́комъ глаго́лющихъ и҆̀хъ.
з҃. Дивлѧ́хꙋсѧ же всѝ и҆ чꙋдѧ́хꙋсѧ, глаго́люще дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: не се́ ли всѝ сі́и сꙋ́ть глаго́лющїи Галїле́ане;
и҃. И҆ ка́кѡ мы̀ слы́шимъ кі́йждо сво́й ѧ҆зы́къ на́шъ въ не́мже роди́хомсѧ.
ѳ҃. Па́рѳѧне и҆ Ми́дѧне и҆ Е҆ламі́те, и҆ живꙋ́щїи въ Месопота́мїи, во І҆ꙋде́и же и҆ Каппадокі́и, въ По́нтѣ и҆ во А҆сі́и,
і҃. Во Фрѷгі́и же и҆ Памфѷлі́и, во Е҆гѵ́птѣ и҆ страна́хъ Лївѵ́и, ꙗ҆́же при Кѷрині́и, и҆ приходѧ́щїи Ри́млѧне, І҆ꙋдє́и же и҆ прише́льцы,
а҃і. Кри́тѧне и҆ А҆ра́влѧне, слы́шимъ глаго́лющихъ и҆̀хъ на́шими ѧ҆зы́ки вели̑чїѧ Бж҃їѧ;
в҃і. Оу҆жаса́хꙋ же сѧ всѝ и҆ недоꙋмѣва́хꙋсѧ, дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́люще: что̀ ᲂу҆́бѡ хо́щетъ сїѐ бы́ти;
г҃і. И҆ні́и же рꙋга́ющесѧ глаго́лахꙋ: ꙗ҆́кѡ вїно́мъ и҆спо́лнени сꙋ́ть.
д҃і. Ста́въ же Пе́тръ со є҆динона́десѧтми, воздви́же гла́съ сво́й, и҆ речѐ и҆̀мъ: Мꙋ́жїе І҆ꙋде́йстїи и҆ живꙋ́щїи во І҆ерⷭ҇ли́мѣ всѝ, сїѐ ва́мъ разꙋ́мно да бꙋ́детъ, и҆ внꙋши́те глаго́лы моѧ̀.
є҃і. Не бо̀, ꙗ҆́коже вы̀ непщꙋ́ете, сі́и пїѧ́ни сꙋ́ть: є҆́сть бо ча́съ тре́тїй днѐ:
ѕ҃і. Но сїѐ є҆́сть рече́нное прⷪ҇ро́комъ І҆ѡ́илемъ:
з҃і. И҆ бꙋ́детъ въ послѣ́днїѧ днѝ, глаго́летъ Гдⷭ҇ь, и҆злїю̀ ѿ Дх҃а моегѡ̀ на всѧ́кꙋ пло́ть, и҆ прорекꙋ́тъ сы́нове ва́ши, и҆ дщє́ри ва́шѧ: и҆ ю҆́ноши ва́ши видѣ̑нїѧ ᲂу҆́зрѧтъ, и҆ ста́рцы ва́ши сѡ́нїѧ ви́дѧтъ:
и҃і. И҆́бо на рабы̀ моѧ̀ и҆ на рабы̑ни моѧ̀, во днѝ ѻ҆́ны и҆злїю̀ ѿ Дх҃а моегѡ̀, и҆ прорекꙋ́тъ.
ѳ҃і. И҆ да́мъ чꙋдеса̀ на нб҃сѝ горѣ̀, и҆ зна́мєнїѧ на землѝ ни́зꙋ, кро́вь и҆ ѻ҆́гнь и҆ кꙋре́нїе ды́ма.
к҃. Со́лнце преложи́тсѧ во тмꙋ̀, и҆ лꙋна̀ въ кро́вь, пре́жде да́же не прїитѝ дню̀ Гдⷭ҇ню вели́комꙋ и҆ просвѣще́нномꙋ.
к҃а. И҆ бꙋ́детъ, всѧ́къ, и҆́же а҆́ще призове́тъ и҆́мѧ Гдⷭ҇не, спасе́тсѧ.
к҃в. Мꙋ́жїе І҆и҃лстїи, послꙋ́шайте слове́съ си́хъ: І҆и҃са Назѡре́а, мꙋ́жа ѿ Бг҃а и҆звѣ́ствованна въ ва́съ си́лами и҆ чꙋдесы̀ и҆ зна́менїи, ꙗ҆̀же сотворѝ тѣ́мъ бг҃ъ посредѣ̀ ва́съ, ꙗ҆́коже и҆ са́ми вѣ́сте,
к҃г. Сего̀ нарекова́ннымъ совѣ́томъ и҆ проразꙋмѣ́нїемъ Бж҃їимъ пре́дана прїе́мше, рꙋка́ми беззако́нныхъ пригво́ждьше ᲂу҆би́сте:
к҃д. Є҆го́же Бг҃ъ воскресѝ, разрѣши́въ бѡлѣ́зни смє́ртныѧ, ꙗ҆́коже не бѧ́ше мо́щно держи́мꙋ бы́ти є҆мꙋ̀ ѿ неѧ̀.
к҃є. Дв҃дъ бо глаго́летъ ѡ҆ не́мъ: предзрѣ́хъ Гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ: ꙗ҆́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ є҆́сть, да не подви́жꙋсѧ.
к҃ѕ. Сегѡ̀ ра́ди возвесели́сѧ се́рдце моѐ, и҆ возра́довасѧ ѧ҆зы́къ мо́й: є҆ще́ же и҆ пло́ть моѧ̀ всели́тсѧ на ᲂу҆пова́нїи.
к҃з. Ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́виши дꙋшѝ моеѧ̀ во а҆́дѣ, нижѐ да́си преподо́бномꙋ твоемꙋ̀ ви́дѣти и҆стлѣ́нїѧ.
к҃и. Сказа́лъ мѝ є҆сѝ пꙋти̑ живота̀: и҆спо́лниши мѧ̀ весе́лїѧ съ лице́мъ твои́мъ.
к҃ѳ. Мꙋ́жїе бра́тїе, досто́итъ рещѝ съ дерзнове́нїемъ къ ва́мъ ѡ҆ патрїа́рсѣ Дв҃дѣ, ꙗ҆́кѡ и҆ ᲂу҆́мре и҆ погребе́нъ бы́сть, и҆ гро́бъ є҆гѡ̀ є҆́сть въ на́съ да́же до днѐ сегѡ̀.
л҃. Прⷪ҇ро́къ ᲂу҆̀бо сы́й, и҆ вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ клѧ́твою клѧ́тсѧ є҆мꙋ̀ Бг҃ъ, ѿ плода̀ чре́слъ є҆гѡ̀, по пло́ти воздви́гнꙋти Хрⷭ҇та̀, и҆ посади́ти є҆го̀ на прⷭ҇то́лѣ є҆гѡ̀,
л҃а. Предви́дѣвъ глаго́ла ѡ҆ воскрⷭ҇нїи Хрⷭ҇то́вѣ, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́висѧ дш҃а̀ є҆гѡ̀ во а҆́дѣ, ни пло́ть є҆гѡ̀ ви́дѣ и҆стлѣ́нїѧ.
л҃в. Сего̀ І҆и҃са воскр҃сѝ Бг҃ъ, є҆мꙋ́же всѝ мы̀ є҆смы̀ свидѣ́тели.
л҃г. Десни́цею ᲂу҆̀бо Бж҃їею вознесе́сѧ, и҆ ѡ҆бѣтова́нїе ст҃а́гѡ Дх҃а прїе́мъ ѿ Ѻ҆ц҃а̀, и҆злїѧ̀ сїѐ, є҆́же вы̀ ны́нѣ ви́дите и҆ слы́шите.
л҃д. Не бо̀ Дв҃дъ взы́де на нб҃са̀, глаго́летъ бо са́мъ: речѐ Гдⷭ҇ь Гдⷭ҇ви моемꙋ̀, сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ:
л҃є. До́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѧ̀ подно́жїе но́гъ твои́хъ.
л҃ѕ. Тве́рдѡ ᲂу҆̀бо да разꙋмѣ́етъ ве́сь до́мъ І҆и҃левъ ꙗ҆́кѡ и҆ Гдⷭ҇а и҆ Хрⷭ҇та̀ є҆го̀ Бг҃ъ сотвори́лъ є҆́сть, сего̀ І҆и҃са, є҆го́же вы̀ распѧ́сте.
л҃з. Слы́шавше же ᲂу҆мили́шасѧ се́рдцемъ, и҆ рѣ́ша къ Петрꙋ̀ и҆ про́чымъ А҆по́столѡмъ: что̀ сотвори́мъ, мꙋ́жїе бра́тїе;
л҃и. Пе́тръ же речѐ къ ни́мъ: пока́йтесѧ, и҆ да крⷭ҇ти́тсѧ кі́йждо ва́съ во и҆́мѧ І҆и҃са Хрⷭ҇та̀ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ: и҆ прїи́мете да́ръ ст҃а́гѡ Дх҃а.
л҃ѳ. Ва́мъ бо є҆́сть ѡ҆бѣтова́нїе и҆ ча́дѡмъ ва́шымъ, и҆ всѣ̑мъ да̑льнимъ, є҆ли́ки а҆́ще призове́тъ Гдⷭ҇ь Бг҃ъ на́шъ.
м҃. И҆ и҆ны́ми словесы̀ мно́жайшими засвидѣ́тельствоваше, и҆ молѧ́ше и҆̀хъ, глаго́лѧ: спаси́тесѧ ѿ ро́да стропти́вагѡ сегѡ̀. 
м҃а. И҆̀же ᲂу҆̀бо любе́знѡ прїѧ́ша сло́во є҆гѡ̀, крⷭ҇ти́шасѧ: и҆ приложи́шасѧ въ де́нь то́й дꙋ́шъ ꙗ҆́кѡ трѝ ты́сѧщи.
м҃в. Бѧ́хꙋ же терпѧ́ще во ᲂу҆че́нїи А҆пⷭ҇лъ, и҆ во ѡ҆бще́нїи и҆ въ преломле́нїи хлѣ́ба и҆ въ моли́твахъ.
м҃г. Бы́сть же на всѧ́кой дꙋшѝ стра́хъ, мнѡ́га бо чꙋдеса̀ и҆ зна́мєнїѧ А҆пⷭ҇лы бы́ша во І҆ерꙋсали́мѣ.
м҃д. Стра́хъ же ве́лїй бѧ́ше на всѣ́хъ и҆́хъ. вси́ же вѣ́ровавшїи бѧ́хꙋ вкꙋ́пѣ, и҆ и҆мѧ́хꙋ всѧ̑ ѻ҆́бща.
м҃є. И҆ стѧжа̑нїѧ и҆ и҆мѣ̑нїѧ продаѧ́хꙋ, и҆ раздаѧ́хꙋ всѣ̑мъ, є҆гѡ́же а҆́ще кто̀ тре́боваше:
м҃ѕ. По всѧ́ же днѝ терпѧ́ще є҆динодꙋ́шнѡ въ цр҃кви, и҆ ломѧ́ще по домѡ́мъ хлѣ́бъ, прїима́хꙋ пи́щꙋ въ ра́дости и҆ въ простотѣ̀ се́рдца,
м҃з. Хва́лѧще Бг҃а и҆ и҆мꙋ́ще бл҃года́ть ᲂу҆ всѣ́хъ люде́й. Гдⷭ҇ь же прилага́ше по всѧ̀ днѝ цр҃кви спаса́ющыѧсѧ.