§188. Придаточное предложение времени

Придаточным времени называется предложение, которое указывает на время действия сказуемого главного предложения или же уточняет обстоятельство времени, находящееся в главном предложении, например: ꙗ҆́кѡ не и҆́мать прейтѝ ро́дъ се́й, до́ндеже всѧ̑ сїѧ̑ бꙋ́дꙋтъ (Мк. 13, 30); И҆ въ пе́рвый де́нь ѡ҆прѣ́снѡкъ, є҆гда̀ па́схꙋ жрѧ́хꙋ, глаго́лаша є҆мꙋ̀ ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ (Мк. 14, 12).

Придаточные предложения времени отвечают на вопросы: когда? с каких пор? до каких пор? как долго?

Для связи придаточных предложений времени с главным употребляются следующие союзы: є҆гда̀, до́ндеже, ѿне́лѣже, доне́лѣже, пре́жде да́же (употребляющийся всегда с не), пре́жде не́же, ꙗ҆́коже, ꙗ҆́кѡ, например: И҆ є҆гда̀ скончава́шасѧ дні́е пѧтьдесѧ́тницы, бѣ́ша всѝ а҆пⷭ҇ли є҆динодꙋ́шнѡ вкꙋ́пѣ (Деян. 2, 1); мнѣ̀ подоба́етъ дѣ́лати дѣла̀ посла́вшагѡ мѧ̀, до́ндеже де́нь є҆́сть (Ин. 9, 4); ѿне́лѣже бо ѻ҆тцы̀ ᲂу҆спо́ша, всѧ̑ та́кѡ пребыва́ютъ ѿ нача́ла созда́нїѧ (2 Пет. 3, 4); доне́лѣже бо і҆ꙋ́да жи́въ є҆́сть, невозмо́жно ми́ра полꙋчи́ти вещє́мъ (2 Мак. 14, 10); гдⷭ҇и, сни́ди, пре́жде да́же не ᲂу҆́мретъ ѻ҆троча̀ моѐ (Ин. 4, 49); ꙗ҆́коже пла́кашесѧ, прини́че во гро́бъ (Ин. 20, 11); ꙗ҆́коже преста̀ глаго́лѧ, речѐ къ сі́мѡнꙋ (Лк. 5,4); И҆ ꙗ҆́кѡ прибли́жисѧ, ви́дѣвъ гра́дъ, пла́касѧ ѡ҆ не́мъ (Лк. 19, 41).

Придаточные предложения времени могут обозначать действие:

а) совершающееся одновременно с действием главного предложения: не се́рдце ли на́ю горѧ̀ бѣ̀ въ на́ю, є҆гда̀ гл҃аше на́ма на пꙋтѝ, и҆ є҆гда̀ ска́зоваше на́ма писа̑нїѧ; (Лк. 24, 32); бѣ́ же но́щь, є҆гда̀ и҆зы́де (Ин. 13, 30); сѣди́те тꙋ̀, до́ндеже ше́дъ помолю́сѧ та́мѡ (Мф. 26, 36); Коли́кѡ лѣ́тъ є҆́сть, ѿне́лѣже сїѐ бы́сть є҆мꙋ̀; (Мк. 9, 21);

б) предшествующее во времени действию главного предложения: є҆гда́ же прозѧбѐ трава̀ и҆ пло́дъ сотворѝ, тогда̀ ꙗ҆ви́шасѧ и҆ пле́велїе (Мф. 13, 26);

в) следующее во времени после действия главного предложения: є҆гда́ же прихождꙋ̀ а҆́зъ, и҆́нъ пре́жде менѐ сла́зитъ (Ин. 5, 7); пре́жде да́же а҆ле́ктѡръ не возгласи́тъ, трѝ кра́ты ѿве́ржешисѧ менѐ (Мф. 26, 34); просѝ, что̀ сотворю́ ти, пре́жде не́же взѧ́тъ бꙋ́дꙋ ѿ тебѐ (4 Цар. 2, 9).